การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การยางแห่งประเทศไทย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
 • 1. โครงสร้างองค์กร
 • 3. อำนาจหน้าที่

  • - การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

   ที่ตั้ง : 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
   โทรศัพท์ : 0-2433-2222
   โทรสาร :0-2433-6490
   E-mail : orf2008@rubber.mail.go.th
   เว็บไซต์ : rubber.co.th
   แผนที่ : แผนที่การเดินทาง

  • - การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ

   ที่ตั้ง : 182 หมู่ 2 ตำบลน้ำชา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
   โทรศัพท์ : 0-5406-9661 , 0-5406-9662
   โทรสาร :-
   E-mail : raot2913@rubber.mail.go.th
   แผนที่ : แผนที่การเดินทาง

  • - การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางและภาคตะวันออก

   ที่ตั้ง : 237 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
   โทรศัพท์ : 0-3861-1246
   โทรสาร :0-3861-1368
   E-mail : raot2916@rubber.mail.go.th
   แผนที่ : แผนที่การเดินทาง

  • - การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

   ที่ตั้ง : 124 หมู่ 11 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
   โทรศัพท์ : 0-4234-9157
   โทรสาร :-
   E-mail : -
   แผนที่ : แผนที่การเดินทาง

  • - การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

   ที่ตั้ง : 90 หมู่ 18 ถนนบุรีรัมย์-สุรินทร์ ตำบลอีสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
   โทรศัพท์ : -
   โทรสาร :-
   E-mail : raot2915@rubber.mail.go.th
   แผนที่ : แผนที่การเดินทาง

  • - การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน

   ที่ตั้ง : 95/2 หมู่ 4 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
   โทรศัพท์ : -
   โทรสาร :-
   E-mail : raot2917@rubber.mail.go.th
   แผนที่ : แผนที่การเดินทาง

  • - การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง

   ที่ตั้ง : 79 หมู่ 16 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
   โทรศัพท์ : 0-7549-1570
   โทรสาร :0-7549-1343
   E-mail : raot2918@rubber.mail.go.th
   แผนที่ : แผนที่การเดินทาง

  • - การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง

   ที่ตั้ง : 17 ถนนกาญจนวนิช ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90250
   โทรศัพท์ : -
   โทรสาร :-
   E-mail : raot2919@rubber.mail.go.th
   แผนที่ : แผนที่การเดินทาง

  • - สาขาอื่นๆ

   คลิ๊กดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ