การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน
การยื่นคำขอรับการส่งเสริมเเละสนับสนุนให้มีการปลูกเเทน

วันที่ 27 ก.ย. 2560
 
การยื่นคำขอรับการส่งเสริมเเละสนับสนุนให้มีการปลูกเเทน
หัวข้อ
Download
เเบบเเละวิธีการยื่นคำขอรับการส่งเสริมเเละสนับสนุนให้มีการปลูกเเทน
หลักเกณฑ์การสำรวจตรวจสอบในการพิจารณาให้การส่งเสริมเเละสนับสนุนให้มีการปลูกเเทน
หนังสือมอบอำนาจ (ปท.2)
ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2563
ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดยางพันธุ์ดี พ.ศ.2559
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเพื่อการปลกแทน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์