การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า (ยางพารา) เพื่อตรวจใบอนุญาต/ใบรับรอง 100%

วันที่ 12 ก.พ. 2559
 
            กยท. ร่วมกับ กรมศุลกากร จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า (ยางพารา) เพื่อตรวจใบอนุญาต/ใบรับรอง 100% อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2559  เป็นต้นไป โดยมีข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ ต้องบันทึกในใบขนสินค้าขาออกให้ตรงกันกับข้อมูลใบอนุญาตของ กยท. ดังนี้
 
 

            ** หากข้อมูลในใบขนสินค้าขาออกไม่ตรงกันกับข้อมูลใบรับค่าธรรมเนียมของ กยท. ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ จะไม่สามารถจัดทำใบขนสินค้าขาออกได้ และจะต้องทำการยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม เพื่อออกใบรับค่าธรรมเนียมใบใหม่ และทำการยื่นขอคืนเงินค่าธรรมเนียม เพื่อยกเลิกและขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ทำการชำระไว้แล้ว
 
 
หัวข้อ
Download
หนังสือการยางแห่งประเทศไทย ที่ กษ 2900/0564 ลว. 9 ก.พ. 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
กศก. - ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ 4/2559 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์