การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

เกี่ยวกับ กยท. >> ติดต่อผู้บริหาร กยท.
ติดต่อผู้บริหาร กยท. (ต่อ)

วันที่ 13 ม.ค. 2560
 
นายอภิเดช เชาวลิต
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 250
อีเมล์ : aphidet.c@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 240
อีเมล์ : sukatat.t@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
โทรศัพท์ : 0-2424-4259
อีเมล์ : -
-------------------------------------------------------------------------------------
 นายปราโมทย์ หอมเอี่ยม
ผู้อำนวยการเขตภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0-5500-9805
อีเมล์ : pramote.h@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นายวิรัตน์ สิทธิชัย
ผู้อำนวยการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โทรศัพท์ : 0-4234-9157 - 8
อีเมล์ : virat.s@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ทรศัพท์ : 0-4466-6080
อีเมล์ : chaisri.c@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
 สุรชัย ราษฎร์นุ้ย
ผู้อำนวยการเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
โทรศัพท์ : 0-3931-1296
อีเมล์ : surachai.r@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นายณรงศักดิ์ ใจสมุทร
ผู้อำนวยการเขตภาคใต้ตอนบน
โทรศัพท์ : 0-7753-4243
อีเมล์ : narongsak.c@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
 นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน
ผู้อำนวยการเขตภาคใต้ตอนกลาง
โทรศัพท์ : 0-7549-1570 - 2
อีเมล์ : rungrueang.l@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นายสุรชัย บุญวรรโณ
ผู้อำนวยการเขตภาคใต้ตอนล่าง
โทรศัพท์ : 0-7443-9051
อีเมล์ : surachai.b@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------

ย้อนหลัง

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์