การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> การประมูลยางพาราอิเล็ทรอนิกส์
ราคายางตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค: RRM (Daily Price)

วันที่ 20 ต.ค. 2560
 
Trade Date : November 3,2017 Price in USD / Kilogram
RSS 3 GMP

Port

Last Settlement Price

open

Hign

Low

Current

Change
Bid/offer
Volume

Settlement
Volume
Laem-Chabang - - - - - - - - -
Penang - - - - - - - - -
Song-Khla - - - - - - - - -
Trade Date : November 3,2017 Price in USD / Kilogram
RSS 3

Port

Last Settlement Price

open

Hign

Low

Current

Change
Bid/offer
Volume

Settlement
Volume
Laem-Chabang - - - - - - - - -
Penang - - - - - - - - -
Song-Khla - - - - - - - - -
Trade Date : November 3,2017 Price in USD / Kilogram
STR 20

Port

Last Settlement Price

open

Hign

Low

Current

Change
Bid/offer
Volume

Settlement
Volume
Laem-Chabang - - - - - - - - -
Penang - - - - - - - - -
Song-Khla - - - - - - - - -
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์