การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
นำคณะผู้บริหารบ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ศึกษาดูงานการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP

วันที่ 27 ธ.ค. 2560

        วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้นำคณะผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะ GMP ได้เลือกสกย. บ้านน้ำผุด จำกัด สกย. หนองบัว จำกัด และสกย.โพธิ์โทน จำกัด จ. ตรัง ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการที่จะนำหลักปฏิบัติไปใช้ควบคุมกับหลักไคเซนของโตโยต้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนำนวัตกรรมแนวคิดของบริษัทให้สามารถเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงในระดับประเทศ

จากการศึกษาดูงานคณะผู้บริหารของบริษัทโตโยต้า มีความพึงพอใจผลการดำเนินงานอย่างมากพร้อมที่จะนำข้อเสนอของสหกรณ์ในการนำยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ไปเชื่อมโยงกับบริษัทกลุ่มลูกค้าในโอกาสต่อไป

เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์