การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
วิสาหกิจขุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ ที่แรกทางภาคอีสานที่ได้รับมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน

วันที่ 27 ธ.ค. 2560

           การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ถือว่าเป็นระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2556 โดยที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดระบบให้กับสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นรมควัน ด้วยการนำเทคนิครายละเอียดเกร็ดความรู้ ประสบการณ์ของคณะ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ มีการควบคุมคุณภาพยางที่ผลิตได้ด้วยการตรวจสอบสมบัติทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นยางเกรดพรีเมียม กำหนดสมบัติต่าง ๆ ให้อยู่ในช่วงที่กำหนดเพื่อให้ทุกโรงสามารถผลิตยางให้มีสมบัติคงที่ สม่ำเสมอ มีความสะอาด ความยืดหยุ่นที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับยางดิบทุกชนิด
ตลอดช่วงระยะเวลาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ ได้ผลิตยางแผ่นรมควันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 19 ปี ได้ประสบปัญหาเรื่องยางไม่ได้คุณภาพมาโดยตลอด จึงได้ตัดสินใจที่จะทำระบบมาตรฐาน GMP และจากที่ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามข้อแนะนำและรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำให้กลุ่มนี้สามารถได้รับมาตรฐาน GMP จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นับว่าเป็นโรงแรกทางภาคอีสานและเป็นโรงที่ 9 ของประเทศ ที่สามารถผลิตยางส่งบริษัทโดยมีราคาสูงกว่าราคาประกาศจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ กิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งการรับรองคุณภาพนี้จะมีอายุ 1 ปี และจะมีการสุ่มตรวจกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปีเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการผลิต สถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์จะทำระบบคุณภาพมาตรฐาน GMP สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ได้ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 074 894 307

เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์