การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
การผลิตยางมีคุณภาพ GMP

วันที่ 27 ธ.ค. 2560

ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร การผลิตยางที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดพัทลุง (06/12/2560)
 
      วันที่ 6 ธันวาคม 2560 กยท.จ.พัทลุง ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกร หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี การผลิตยางแผ่นดิบและการคัดคุณภาพ การผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้มาตรฐาน GMP และตลาดรับซื้อยางแผ่นรมควันในปัจจุบัน การอบรมในครั้งนี้ได้เชิญอาจารย์ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้นำเกษตรกรในเขต อ. บางแก้ว อ. เขาชัยสน และอ. ตะโหมด จำนวน 75 คน ณ กยท. สาขาบางแก้ว จ. พัทลุง ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 จากจำนวน 4 รุ่น โดยมีนายโชติ ทองเอียด หัวหน้ากองนโยบายและแผน กยท.จ.พัทลุง เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว
 
เรื่อง : นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : นายธีรพงศ์ คงน้อย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์