การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวตลาดกลางยางพารา
เพิ่มความรู้ชาวสวนยางพารา...สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกร รุ่นที่11

วันที่ 10 ม.ค. 2561

          วันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ร่วมกับศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง และศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกร กลุ่มชาวสวนยางบ้านฟ้าประทาน ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย จำนวน 30 คน  เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจหลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีตั้งแต่ การจัดการสวนยางก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีด ระบบกรีด น้ำกรดจับตัวยาง การผลิตยางก้อนถ้วย การจัดการและการขนส่ง
 
          นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำเทคนิคการตรวจสอบชนิดน้ำกรดอย่างง่ายเพื่อตรวจสอบว่าชนิดใดเป็นกรดซัลฟิวริคหรือกรดฟอร์มิค จัดลงแปลงยางสาธิตวิธีการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต จนทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่จะนำหลักการที่ได้รับไปปรับใช้ และคณะ GAP จะได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อทำการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตยางก้อนถ้วยที่ได้คุณภาพมาตรฐานจนได้รับการรับรองจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับและมั่นใจในสินค้าที่ผลิต.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์