การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวตลาดกลางยางพารา
คณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูยาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 ม.ค. 2561

     (วันที่ 24 มกราคม 2561) สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูยาง กิจกรรมศึกษาดูงานครูยาง จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง จำนวน 30 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ขั้นตอนการดำเนินงานในการซื้อ - ขายยาง โดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ปัจจุบันสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดให้บริการซื้อ - ขายยาง 3 ช่องทาง คือ
1. ตลาดซื้อขายปัจจุบัน (Spot Market)
2. ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (forward Market)
3. ตลาดเครือข่าย (Single Market)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์