การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
ให้ความรู้การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมสู่มาตรฐานGMPแก่สมาชิก สกย.บ้านโหล๊ะหนุน จำกัด (25/03/2561 )

วันที่ 25 มี.ค. 2561

        วันที่ 22 มีนาคม 2561 สกย.บ้านโหล๊ะหนุน จำกัด ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ "การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP” สำหรับเกษตรกร ณ สกย.บ้านโหล๊ะหนุน จำกัด ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับการประสานงานจาก กยท. สาขา รัตภูมิ ได้ให้เกียรติเชิญ นางวัชรี ชุน นักวิชาการเกษตร ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ เป็น วิทยากร จากการที่ได้อบรมและให้ความรู้ดังกล่าว ทำให้สมาชิกของกลุ่ม ฯ มีความเข้าใจและได้เห็นความสำคัญของการผลิตยางแผ่นรมควันที่ดีและพร้อมที่จะลงมือปรับปรุงตามระบบเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GMP โดยเร็ว
เรื่อง : วัชรี ชุน
ภาพ : พงษ์ศักดิ์ สัมพัทธ์ตระกูล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์