การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
เดินหน้าอบรมให้ความรู้ การผลิตยางที่มีคุณภาพยางมาตรฐานในจังหวัดปัตตานี (2/02/61)

วันที่ 2 พ.ค. 2561

         วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กยท.สาขาโคกโพธ์ จ. ปัตตานี ได้จัดโครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer) หลักสูตร การพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐานและปลูกจิตสำนึกในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยสาขาโคกโพธ์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 55 คน ในการนี้นายคารม คงยก หัวหน้ากองประสานงานนโยบายและวิชาการ กยท.จ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายพิศณุพงษ์ นกแก้ว ผอ.กยท.สาขาโคกโพธิ์ กล่าวรายงาน และได้ให้เกียรติเชิญนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผอ.ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยายให้หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพการแปรรูปผลผลิตยางพาราเบื้องต้นและการพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐาน GMP นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่สกย.ควนเปล อ. โคกโพธิ์ เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงโรงรมควันให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP อีกด้วย
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : พงษ์ศักดิ์ สัมพัทธ์ตระกูล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์