การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
จัดอบรม “การผลิตยางแผ่นรมควันที่ดี มาตรฐาน GMP” ณ สกย.บ้านโหล๊ะหนุน จำกัด (30/05/61)

วันที่ 31 พ.ค. 2561

         วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กยท.สาขารัตภูมิ ได้จัดทำโครงการอบรมเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. หลักสูตร การผลิตยางแผ่นรมควันที่ดีตามมาตรฐาน GMP ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโหล๊ะหนุน จำกัด ต. บางเหรียง อ. ควนเนียง จ. สงขลา จำนวน 30 คน โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้นางสายใจ วารี นักวิชาการเกษตร จัดอบรมเป็นรุ่นที่ 1 จากจำนวน 8 รุ่น ในเขต อ. รัตภูมิและ อ. ควนเนียง จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรมีความเข้าใจ เข้าถึงยุคการเปลี่ยนแปลงสู่ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม ในการจัดทำกระบวนการที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กยท.กำหนด
 
 เรื่อง : สายใจ วารี
ภาพ : ธีรพงศ์ คงน้อย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์