การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
จัดอบรม การจัดการคุณภาพน้ำยางสดให้มีประสิทธิภาพ ณ สกย.บ้านท่ามะปรางค์ยางทอง จำกัด (31/05/61)

วันที่ 31 พ.ค. 2561

        วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กยท.สาขารัตภูมิ ได้จัดทำโครงการอบรมเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. หลักสูตร การจัดการคุณภาพน้ำยางสดให้มีประสิทธิภาพ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่ามะปรางค์ยางทอง จำกัด ต. ท่าชะมวง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา จำนวน 30 คน โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นางสายใจ วารี นักวิชาการเกษตร จัดอบรมเป็นรุ่นที่ 2 จากจำนวน 8 รุ่น ในเขต อ. รัตภูมิและ อ. ควนเนียง จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการเตรียมน้ำยางสดก่อนขนส่งสู่โรงรมเพื่อผลิตเป็นยางแผ่นรมควันตามมาตรฐาน GMP ที่เข้าถึงยุคการเปลี่ยนแปลงสู่ยางแผ่นรมควันเกรดฟรีเมี่ยมในการทำกระบวนการที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ กยท.กำหนด
 
เรื่อง : สายใจ วารี
ภาพ : ธีรพงศ์ คงน้อย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์