การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ก้าวเล็ก ๆ ของเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP พิธีมอบใบรับรองหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วย จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ และจ.นครพนม (13/11/61)

วันที่ 14 พ.ย. 2561

         วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม ได้ทำพิธีมอบใบรับรองหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โดยวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ได้มอบใบรับรองให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านคำมิด ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 20 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 319 ไร่ กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์จำกัด ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 16 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 308 ไร่ กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าช้าง ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 20 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 316 ไร่ และกลุ่ม กยท.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 13 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 235 ไร่ ซึ่งมีนายเกษตร แนบสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางหนองคาย นายอดุลย์ ณ วิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก นายพีระวัฒน์ กงบุราณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ และนายนรินทร์ กาจิตต์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาอำเภอเซกา จ.บึงกาฬ เป็นผู้มอบ
 
       วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มอบใบรับรองให้กับสมาชิกกลุ่มตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 16 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 200 ไร่ และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นคพนม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 8 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 105 ไร่ โดยมีนายอดุลย์ ณ วิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก และนายกฤษดา คำเมือง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม เป็นผู้มอบ และในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มอบใบรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับสมาชิกผู้ขายยางให้กับตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย มีผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 23 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 385 ไร่ โดยมีนายอนุสรณ์ แรมลี หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และนายอดุลย์ ณ วิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออกเป็นผู้มอบ เกษตรกรท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และศูนย์วิจัยยางหนองคาย ได้ในเวลาราชการ ชัยณรงค์ จันงาม เบอร์โทร 0638949195
เรื่อง : ชัยณรงค์ จันงาม
ภาพ : มนัส วงษ์คำซาว
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์