การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
รายละเอียดโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

วันที่ 11 ม.ค. 2562
 
หัวข้อ
Download
1. ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
2. การออกแบบสูตรส่วนผสมเฉพาะ
3. คู่มือการก่อสร้างถนนยางพารา สำหรับท้องถิ่น
4. แบบแนะนำ ParasoilCement
5. หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฯ ฉบับสมบูรณ์
รวมเล่ม คู่มือทำถนนพาราซอยซีเมนต์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์