การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
สวนยางพาราของเกษตรกร ในจังหวัดบึงกาฬที่แรกในภาคอีสาน ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (9/01/62)

วันที่ 12 ม.ค. 2562

            วันที่ 9 มกราคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินให้การรับรองสวนยางมาตรฐาน GAP นำโดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นายอนุสรณ์ แรมลี หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย นายนิโรจน์ รอดสม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นายโกศล จริงสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ กรมวิชาการเกษตร และคณะ ได้ทำการตรวจประเมินให้การรับรอง สวนยางพาราของนางเบญจพร พาณิชย์กุล อ. ปากคาด จ.บึงกาฬ เป็นยางพันธุ์ RRIM 600 ทั้งหมดจำนวน 475 ไร่ แบ่งเป็น 7 แปลง อายุเฉลี่ย 9 ปี พบว่าสามารถผ่านการรับรองได้ทั้งหมดนับว่าเป็นแปลงกรีดยางแปลงแรกในจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้รับการรับรองสวนยางมาตรฐาน GAP จากสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เพื่อรวบรวมน้ำยางสดส่งโรงงานผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง และเป็นแปลงกรีดยางที่มีการบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม หลังจากที่ได้รับการแนะนำเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP มาแล้ว และในอนาคตกำลังปรับปรุงโรงผลิตยางแผ่นดิบเพื่อเตรียมรับการผลิตยางแผ่นผึ่งแห้งมาตรฐาน GMP ต่อไป
 
 เรื่อง : สายใจ วารี
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์