การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
อบรม GAP สู่ GMP ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำเชี่ยว จำกัด (สะบ้าย้อย 10) (26/2/62)

วันที่ 26 ก.พ. 2562

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 การยางแห่งประเทศไทยสาขาสะบ้าย้อย จ. สงขลา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตยางแผ่นรมควันเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน GAP สวนยางพาราให้กับคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถมีวิธีการจัดการสวนยางพาราได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่าต่อการลงทุน และสามารถผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 30 คน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำเชี่ยว จำกัด อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนาง วัชรี ชุน นักวิชาการเกษตร ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนายสมปอง มณีโชติ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขา สะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีเปิด จากการที่ได้อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP และการผลิตยางแผ่นรมควันตามมาตรฐาน GMP ทำให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและสามารถลดการสูญเสียในระหว่างการผลิตได้
 เรื่อง : วัชรี ชุน
ภาพ : สกล เสือแก้ว
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์