การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
สวนยางพารากองจัดการสวนยาง 1 กยท. เขตภาคใต้ตอนกลาง เตรียมพร้อมประเมินมาตรฐาน GAP เร็ว ๆ นี้ (26/2/62)

วันที่ 26 ก.พ. 2562

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะควบคุมปฏิบัติการ GAP นำโดยนางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 (ว) นายพรอนันต์ หม่อมนวล นักวิชาการเกษตร 3 จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายเอนก เทพี พนักงานการเกษตร 2 นางสมสิริ เหล็กเพชร พนักงานการเกษตร 2 จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวคนพวรรณ ฝ่ายพนอม พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ลงพื้นที่สวนยางของกองจัดการสวนยาง 1 แผนกผลิต 1 หมู่ 1 เขตควนพลควนปริง นำโดย นายนิกร บุญอมร นักวิชาการเกษตร 3 กองจัดการสวนยาง 1 ให้การสนับสนุนประสานงานพื้นที่ ตรวจประเมินครั้งที่ 2 จำนวน 12 แปลง พันธุ์ RRIM 600 จำนวน 310 ไร่ ต้นยางกรีดได้ 14,150 ต้น และ แผนกผลิต 2 หมู่ 5 เขตป่าเหลียง-สวนโกโก้ โดยนายก้องเกียรติ์ อำลอย นักวิชาการเกษตร 3 กองจัดการสวนยาง 1 ให้การสนับสนุนประสานงานพื้นที่ ตรวจประเมินครั้งที่ 2 จำนวน 17 แปลง พันธุ์ RRIM 600 จำนวน 309 ไร่ ต้นยางกรีดได้ 18,735 ต้น จากการเข้าประเมินครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน มีการปรับมุมกรีด ได้ตามคำแนะนำ มุมกรีดที่ 30 องศา ทำเส้นแบ่งหน้าหลัง 30 ซม. แนะนำกรีดเปลือกหนาไม่เกิน 2 มม. กรีดไม่บาด ลิ้นรองรับน้ำยางสะอาด ถังเก็บน้ำยางสะอาด ถ้วยรองรับน้ำยางสะอาด ลวดรัดต้นยางไม่ชำรุด ให้กรองน้ำยางในสวน กำจัดวัชพืชให้โล่งเตียน ระยะห่างระหว่างรอยกรีดถึงลิ้นยาง 30 ซม ระยะห่างระหว่างถ้วยรองรับน้ำยางกับลิ้นยาง 15 ซม. ภาชนะรวบรวมน้ำยางก่อนจำหน่ายมีความสะอาดมากขึ้น อย่างไรก็ตามได้ตั้งเป้าตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 3,000 ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตที่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับการจัดการแปลงกรีด การจัดการน้ำยางสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : นายพรอนันต์ หม่อมนวล
ภาพ : นายเอนก เทพี
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์