การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
อบรม GAP สู่ GMP ณ บ้านแหลมยาง อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา (28/02/62)

วันที่ 1 มี.ค. 2562

      วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตร "การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว” ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารจับตัวยาง มาตรฐาน GAP และมาตรฐาน GMP ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ซื้ออีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าราคายางเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกด้วยโดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 30 คน ณ วัดแหลมหาด บ้านแหลมยาง ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวัชรี ชุน นักวิชาการเกษตร ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้เป็นวิทยากรบรรยาย จากการที่ได้อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP และการผลิตยางแผ่นรมควันตามมาตรฐาน GMP ทำให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของระบบการจัดการเพื่อให้ยางที่มีคุณภาพดี ลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งการใช้สารในการจับตัวยางและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆอย่างถูกต้องและเหมาะสม เ
รื่อง : วัชรี ชุน
ภาพ : สกล เสือแก้ว
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์