การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
อีกไม่ใกลเกินจริง สวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 1 กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง (28/2/62)

วันที่ 1 มี.ค. 2562

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะควบคุมปฏิบัติการ GAP นำโดยนายพรอนันต์ หม่อมนวล นักวิชาการเกษตร 3 จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางสมสิริ เหล็กเพ็ชร พนักงานการเกษตร 2 นายเอนก เทพี พนักงานการเกษตร 2 จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวคนพวรรณ ฝ่ายพนอม พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ลงพื้นที่สวนยางของกองจัดการสวนยาง 1 แผนกผลิต 3 หมู่ 4 เขต (หน้าเขาใหม่ ) จำนวน 15 แปลง โดยนางอรอุมา สงอาจินด์ นักวิชาการเกษตร กองจัดการสวนยาง 1 ให้การสนับสนุนประสานงานพื้นที่ ตรวจประเมินครั้งที่ 2 จำนวน 15 แปลง พันธุ์ RRIM 600 จำนวน 303 ไร่ ต้นยางกรีดได้ 14,241 ต้น จากการเข้าประเมินครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก แต่มีบางแปลงมีการปรับปรุงมุมกรีด กรีดเปลือกไม่หนา กรีดไม่บาด ลวดรัดต้นยางชำรุด ภาชนะรวบรวมน้ำยางก่อนจำหน่ายมีความสะอาด แต่ส่วนที่ยังต้องปรับปรุงคือถ้วยรองรับน้ำยางไม่สะอาด ลิ้นยางไม่สะอาด ยังไม่กรองน้ำยางในสวน บางสวนยังไม่กำจัดวัชพืชให้โล่งเตียน ถนนทุรกันดารทำให้การส่งน้ำยางล่าช้า โดยเฉพาะฤดูฝนถนนจะลื่น อย่างไรก็ตามได้ตั้งเป้าตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 3,000 ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตที่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับการจัดการแปลงกรีด การจัดการน้ำยางสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : นายพรอนันต์ หม่อมนวล นางสาวคนพวรรณ ฝ่ายพนอม
ภาพ : นายเอนก เทพี
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์