การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
ติดตามการปรับปรุงโรงผลิตยางแผ่นอบแห้งมาตรฐาน GMP ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสระแก้ว (29/4/62)

วันที่ 30 เม.ย. 2562

          ระหว่างวันที่ 23 - 28 เมษายน 2562 นายสุวิทย์ หนูผุด และนายสุทัศน์ คงการ จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ) หมู่บ้านซับใหญ่ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ. สระแก้ว เพื่อวางผังการผลิต ในส่วนพื้นที่รับน้ำยาง ส่วนผลิตยางแผ่นดิบ และห้องอบยาง เพื่อปรัปบรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP โดยมีพลเอก ธงชัย สาระสุข กรรมการส่งเสริมกิจกรรมมูลนิธิรัฐบุรุษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรของมูลนิธิฯ ตรวจติดตามความคืบหน้าและรับฟังข้อปรับปรุง เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพัฒนาศูนย์ฯ ให้เข้าสู่การแปรรูปยางแผ่นอบแห้งให้ได้มาตรฐาน GMP
          โดยมูลนิธิฯ มีนโยบายดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร ทั้งในด้านการผลิตและการตลาด การส่งเสริมการปลูกยางพาราของราษฎรในท้องที่ และจ้างแรงงานในท้องถิ่น การสร้างรายได้โดยไม่หวังผลกำไร ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้พัฒนาเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน โดยจะปรับสวนยางให้เข้าสู่มาตรฐาน GAP ไปพร้อมกับโรงผลิตยางแผ่นอบแห้งมาตรฐาน GMP โดยมอบหมายให้ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ทำการฝึกอบรม ชี้แนะ ด้านสวนยางพารา นำไปสู่ผลผลิตยางพาราที่มีคุณภาพได้ในโอกาสต่อไป
เรื่อง/ภาพ : นายสุทัศน์ คงการ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์