การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ตรวจติดตามแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP บริษัท สิงปาร์ค เชียงราย จำกัด อ. เมือง จ. เชียงราย (10/06/62)

วันที่ 12 มิ.ย. 2562

          วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะชุดปฏิบัติการควบคุมสวนยางพารามาตรฐาน GAP จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นำโดยนางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 (ว) นายพรอนันต์ หม่อมนวล นักวิชาการเกษตร 3 พร้อมคณะ ได้ทำการตรวจติดตามสวนยางตามมาตรฐาน GAP ได้รับการประสานในการลงพื้นที่จากนายมานิตย์ คำนนท์ หัวหน้าโครงการยางพารา 1 นายธนสาร อินทรักษาทรัพย์ หัวหน้าโครงการยางพารา 2 นายสาธิต บรรเทือง หัวหน้าโครงการยางพารา 3 ของบริษัท สิงปาร์ค เชียงราย จำกัด ต. แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อรับกับการจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางมาตราฐาน GAP มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 28 ราย รวมพื้นที่ทั้งหมด 832 ไร่ เป็นพันธุ์ RRIM 600 พื้นที่ 376 ไร่ พันธุ์ RRIT 251พื้นที่ 456 ไร่ อายุเฉลี่ย 11.5 ปี ผลการตรวจให้การรับรองพบว่า แปลงยางพาราของของบริษัทฯ ตรวจติดตาม28 ราย มีแปลงยางก้อนถ้วยที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน GAP จำนวน 11 ราย มีพื้นที่ทั้งหมด 363 ไร่ ปัญหาที่พบมากคือเรื่องหน้ากรีดมีรอยบาดและลึกจนถึงเนื้อไม้ แนะนำควรเน้นการอบรมหลักสูตรการกรีดยางเชิงทบทวน วิธีรับมีดกรีดยางที่ถูกต้องให้มีความคมสม่ำเสมอ การฝึกซ้อมการกรีดยางกับท่อนซุง การก้าวเดินกรีดยางแบบสลับขาและให้เดินกรีดยางไปพร้อมกับการกรีดกระตุกข้อมือไปสัมพันธ์กันตามจังหวะ กรีดเปลือกยางให้บางกรีดให้ลึกถึงเยื้อเจริญ ในการจัดการหน้ากรีดยางตามหลักปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง เพื่อเป้าหมายในการจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP บริษัทิ สิงปาร์คได้ตั้งเป้าหมายจำนวน 2,600 ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตยางก้อนถ้วยที่ดีมีความสะอาดได้คุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อเป็นสวนยางต้นแบบยกระดับการจัดการแปลงกรีดยางของบริษัทฯการจัดการยางก้อนถ้วยในสวนยางพารามาตรฐานGAP.ในเขตภาคเหนือตอนบนต่อไป
เรื่อง : พิศมัย จันทุมา
ภาพ : พรอนันต์ หม่อมนวล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์