การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.โซ่พิสัย และอ.เซกา จ.บึงกาฬ แนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

วันที่ 18 มิ.ย. 2562

         วันที่ 10-14 มิถุนายน 2652 คณะกรรมการชุดควบคุมปฏิบัติการ GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราบ้านโนนสมบูรณ์ ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ จำนวน 65 ราย กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มบ้านโคกกระแซ ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ จำนวน 29 ราย กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มดอนเสียด-ห้วยสะอาด ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ จำนวน 34 ราย และกลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าช้าง ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ จำนวน 20 ราย ปัญหาที่พบในสวนของเกษตรกร คือ การจัดการระบบกรีด เกษตรกรไม่แบ่งเส้นหน้า-หลัง กรีดลึกจนถึงแก่น หน้ากรีดเสียหาย มุมกรีดไม่ได้ระดับ 30 องศา ส่วนการใช้สารจับตัวยางก้อนถ้วยพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังใช้กรดซัลฟิวริก และเกษตรกรที่ใช้กรดฟอร์มิก ยังผสมกรดในอัตราส่วนไม่ถูกต้อง รวมถึงการใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติงาน GAP ได้สาธิตและบรรยายตามข้อแนะนำเพื่อให้เกษตรกรปรับปรุงในสวนยางของตนเอง และรอการตรวจประเมินรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ต่อไป
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์