การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ตรวจประเมินให้การรับรองสวนยางพารา GAP กลุ่มสหกรณ์การยางตำบลแก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี ได้รับการรับรอง 35 ราย (21/6/62)

วันที่ 27 มิ.ย. 2562

           ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 คณะ GAP โดยนางสายใจ วารี นักวิทยาศาสตร์ 3 จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ตรวจประเมินให้การรับรองสวนยางพาราตามมาตรฐาน GAP ของกลุ่มสหกรณ์การยางตำบลแก้ง ต.แก้ง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี ร่วมกับนางธมลวรรณ โทนุสิน นักวิชาการเกษตร 6 (ว) ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ และคณะ ผลการตรวจประเมินพบว่ามีเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตยางก้อนถ้วย ผ่านการรับรองจำนวน 35 ราย คิดเป็น 42 เปอร์เซ็นต์จากทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 83 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 621 ไร่ ทำให้ขณะนี้มีสวนยางของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองทางภาคอีสานไปแล้ว 9,000 กว่าราย ครอบคลุมพื้นที่ เกือบ 15,000 ไร่ ซึ่งคณะ GAP จะลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรให้สามารถผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจนกว่าจะได้รับการการรับรองและขยายพื้นที่เพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุนและได้รับราคาที่ยุติธรรม
เรื่อง/ภาพ : สายใจ วารี
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์