การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
สวนยางพารา อ. นาทวี จ. สงขลา ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นแปลงแรกของจังหวัดสงขลา (26/6/62)

วันที่ 27 มิ.ย. 2562

     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินและให้การรับรองสวนยางพารามาตรฐาน GAP นำโดยนางสายใจ วารี นักวิทยาศาสตร์ 3 และคณะ จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ทำการตรวจประเมินให้การรับรองสวนยางพาราตามมาตรฐาน GAP ของนายศตวรรษ จันทร์ทอง ต.คลองกวาง อ. นาทวี จ. สงขลา ซึ่งสามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรได้ผ่านการรับรองเป็นแปลงแรกของจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 7 ไร่ และยังมีสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาปรัง ต. คลองกวาง อ. นาทวี จ. สงขลา ได้เข้าร่วมโครงการนี้อีก 40 ราย กำลังปรับปรุงตามคำแนะนำหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อรอการประเมินออกใบรับรองในโอกาสต่อไป
 เรื่อง : สายใจ วารี
ภาพ : สุภณ เฉิดฉิ้ม
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์