การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
เปิดงาน "มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคกลางและภาคตะวันออกภายใต้แนวคิด นวัตกรรมยางเพื่อชีวิต” 8-9 ส.ค. นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.ระยอง

วันที่ 9 ส.ค. 2562

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จัดงานมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมยางเพื่อชีวิต” ระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค. นี้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง พัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล หวังก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.ระยอง
          นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมยางเพื่อชีวิต เป็นการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการยางพาราทั้งระบบ โดยคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าแปรรูปจากยางพาราเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันส่งตรงถึงมือผู้บริโภคในชุมชนเมือง เช่น รองเท้ายาง ที่นอน หมอนยางพารา เบาะรองหลัง เบาะรองนั่ง เฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการรวมกลุ่มอาชีพเสริมของชาวสวนยาง เป็นต้น เป็นการตอบโจทย์การใช้สินค้ายางพาราในประเทศได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ อยากให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการทำสวนยาง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ทั้งในเชิงวิชาการ และพาณิชย์ ผลักดันให้อุตสาหกรรมยางพาราไทยก้าวสู่ระดับสากลอย่างมีคุณภาพ เพิ่มมูลค่า ซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญให้กับลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยาง เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันพัฒนายางพาราไทยในทุกมิติต่อไป
          นายสุรชัย ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางและภาคตะวันออก กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จัดโครงการ "มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคกลางและภาคตะวันออก" ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมยางเพื่อชีวิต” เป็นการเปิดช่องทางให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าทางการเกษตร ให้เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในภูมิภาค และผู้ประกอบการมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ทางด้านวิชาการ นวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่เกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภูมิภาค เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายางในปัจจุบันที่อยู่ในภาวะตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางเป็นวงกว้าง รัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเช่น การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ พัฒนาการทำสวนยางให้ได้มาตรฐานระดับสากล ผลักดันเกษตรกรต้นน้ำไปสู่กลางน้ำ ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางให้มีมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ที่มากขึ้นให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้นโยบายส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ขับเคลื่อนกลไกราคาให้มีเสถียรภาพอย่างเป็นระบบ
          ทั้งนี้ ภายในงานได้มีกิจกรรม ที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรในภูมิภาค นิทรรศการให้ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านยางพารา กิจกรรม Workshop สอนกรีดยางพารา สอนทำถุงมือเคลือบน้ำยางพารา สอนทำลูกบอลบริหารมือจากน้ำยางพารา พร้อมทั้งได้มีการเสวนาร่วมกันของหลายภาคส่วนในหัวข้อ "นวัตกรรมยางเพื่อชีวิต” กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.ระยอง
 
          ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยาง ฯ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์