การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์
แจ้งยกเลิกรหัสสถิติสินค้า ตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

วันที่ 2 ต.ค. 2562
 


การยางแห่งประเทศไทยขอแจ้งยกเลิกรหัสสถิติสินค้า เนื่องด้วยกรมศุลกากรประกาศให้ยกเลิกรหัสสถิติสินค้า ดังนี้
พิกัด 40012230 รหัสสถิติ 004 รหัสยาง S04 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นสิบ
พิกัด 40012230 รหัสสถิติ 005 รหัสยาง S05 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นยี่สิบ
อ้างอิงตามประกาศกรมศุลกากร
http://www.customs.go.th/cont_strc_download_with_docno_date.php?lang=th&top_menu=menu_homepage¤t_id=142328324148505f46464b4b464b4b


โดยผู้ประกอบการสามารถส่งรายการชำระเงินค่าธรรมเนียมสินค้าทั้ง 2 ชนิดได้ ด้วยพิกัดดังนี้
พิกัด 40012210 รหัสสถิติ 000 รหัสยาง ST4 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 10
พิกัด 40012220 รหัสสถิติ 000 รหัสยาง ST5 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 20

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์