การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. เจ้าภาพจัด MOU ระหว่าง China ZhengXin Group และ Dimond Star Network มุ่งซื้อ – ขายยางใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรชาวสวนยาง กระตุ้นส่งออกระหว่างประเทศ

วันที่ 18 ธ.ค. 2562

       วันนี้ (18 ธ.ค. 62) กยท. เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนาม MOU เพื่อความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ของChina ZhengXin Group Limited และ บริษัท Dimond Star Network จำกัด เพื่อซื้อ – ขายยางพารา มุ่งเน้นยางธรรมชาติจากเกษตรกร - สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทยมาเป็นวัตถุดิบ กระตุ้นการส่งออกยางระหว่างประเทศ โดยมีนายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการ กยท. เป็นประธานในพิธี ลงนามระหว่าง Mr.Benjamin Zhang GuaQiang รองผู้จัดการ China ZhengXin Group Limited และนายเกรียงศักดิ์ ทิพย์สิงห์ ประธาน บริษัท Dimond Star Network จำกัด ณ ห้องสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
       นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ระหว่าง China ZhengXin Group Limited และ บริษัท Dimond Star Network จำกัด ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางพาราของสถาบันเกษตรกร ได้แก่ ยางแท่ง STR 20 ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง STR 20 ผสม 97.50% และผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิดอื่น ๆ ถือเป็นการผลักดันผลิตภัณฑ์ยางพาราของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กยท. ซึ่งบริษัทผู้ขายจะต้องทำการผลิตหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ยาง โดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติจากเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวนไม่น้อยกว่า 400,000 ตันต่อปี
      นายขจรจักษณ์ กล่าวเพิ่มเติ่มว่า กยท. มีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการยางให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูป การตลาด และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้น รวมถึงงานในวันนี้ จะช่วยดูดซับปริมาณยางพาราในระบบ ตลอดจนสามารถกระตุ้นการส่งออกยางพาราของประเทศไทย โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศที่นำเข้ายางพาราในสัดส่วนมากที่สุด ฉะนั้น การร่วมมือทางด้านธุรกิจกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย จะเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในประเทศไทย และสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างความสัมพันธ์อันดีทางด้านการค้าการลงทุน รวมถึงการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางด้านยางพาราสืบไป
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์