การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
บอร์ด กยท. ร่วม บสย. และ ธกส. หารือแนวทางหนุนเงินสถาบันชาวสวนยางเพื่อรวบรวมผลผลิต-พัฒนาเทคโนโลยีผลิตยาง

วันที่ 18 มี.ค. 2563

วันนี้ (18 มีนาคม 2563) นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของ กยท. เข้าพบคณะผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บสย.) และคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการรายย่อย ด้านเงินสนับสนุนเพื่อรวบรวมผลผลิต และพัฒนาเทคโนโลยี-เครื่องจักรเพื่อการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เกิดเป็นความเข้มแข็ง ทั้งนี้ กยท. พร้อมสนับสนุนโดยมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปให้กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถเพิ่มมูลค่าแก่ยางพารา สร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนในอนาคต
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์