การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
ตลาด กยท. 222 แห่งทั่วประเทศ พร้อมให้บริการ ชาวสวนยางมีที่ขายยางแน่นอน

วันที่ 3 เม.ย. 2563

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขอประชาสัมพันธ์จุดบริการตลาดซื้อขายยางของ กยท. 222 แห่งทั่วประเทศ พร้อมให้บริการเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ขอให้ทุกคนอย่ากังวลมีที่ขายยางแน่นอน
          นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดรับซื้อยางพาราของเอกชนหลายแห่งมีการปิดจุดรับซื้อจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยาง และสืบเนื่องจากที่ กยท. ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ยางพารา จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ทราบข้อมูลว่าหลายพื้นที่ปิดการรับซื้อยางเช่นกัน กยท. จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ทราบว่า นอกเหนือจากจุดรับซื้อยางของเอกชนแล้ว กยท.มีจุดบริการตลาด 222 แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ ตลาดกลางยางพารา 6 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา เครือข่ายตลาดกลาง จำนวน 111 แห่ง และตลาด กยท.จ. /สาขา จำนวน 105 แห่ง เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการกิจการยางพาราในการซื้อขายยาง โดยขอให้ลดความกังวลในเรื่องดังกล่าวได้ เพราะจุดรับซื้อที่มีอยู่สามารถรองรับการให้บริการกับเกษตรกรได้ทั่วประเทศ สามารถเข้าดูรายชื่อจุดบริการรับ ซื้อยางทั้ง 222 แห่งทั่วประเทศ ได้ที่เว็บไซด์การยางแห่งประเทศไทย www.raot.co.th
          ทั้งนี้ กยท. ตระหนักเรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยหลังจากนี้ กยท. จะมีมาตรการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบในสถานการณ์ราคายางที่ลดลง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
 ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์