การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. ร่อนหนังสือด่วน! ถึง ศบค. ขอผ่อนปรนมาตรการเคอร์ฟิวแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 3 เม.ย. 2563

          การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ออกหนังสือด่วนที่สุดถึง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ขอผ่อนปรนการเคอร์ฟิว หลังมีการประกาศห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถานในช่วง 22.00 น. – 04.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลากรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยาง หวั่นกระทบอาชีพชาวสวนยาง ขาดรายได้เลี้ยงปากท้อง
          นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากมีการประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง04.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทาง กยท. ได้รับทราบถึงมาตรการดังกล่าว ว่าส่งผลกระทบถึงเกษตรกรชาวสวนยางในการประกอบอาชีพ เพราะห้วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาออกกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยาง ทำให้ขาดรายได้ จึงรีบนำข้อพิจารณาดังกล่าวเรียนปรึกษาไปยัง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และได้ออกหนังสือขอผ่อนปรนไปยัง (ศบค.) ว่าเกษตรกรชาวสวนยางมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปกรีดยางพาราในเวลาที่กำหนดห้าม
          "อาชีพชาวสวนยาง ต้องกรีดยางในเวลาดังกล่าว ซึ่ง กยท. รับรู้ถึงปัจจัยนี้ จึงได้เร่งทำหนังสือเพื่อขอผ่อนปรนไปยัง (ศบค.) และได้รับการผ่อนปรนว่าสามารถออกกรีดยางได้ตามปกติ เพียงแต่ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้รับทราบ อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและรักษาสุขอนามัย เพื่อยุติการแพร่เชื้อ และทำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด” รักษาการ ผวก. กล่าวทิ้งท้าย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์