การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. เปิดอมรมเทคโนโลยีแปรรูปยาง 4 หลักสูตร ฟรี! เน้นนวัตกรรมแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 16 มิ.ย. 2563

          ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (ฝวอ.กยท.) เดินหน้าเปิดอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำปี 2563 แก่เกษตรกร - สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ฟรี! 4 หลักสูตร รวม 160 คน หลังสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ เน้นการนำเทคโนโลยีแปรรูปยางสู่ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้
          นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยาง แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังสถานการณ์การระบาดของเขื้อโควิด 19 ฝวอ.กยท. ได้เร่งจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยาง ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ได้มีโอกาสเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยาง โดยใน ปีนี้ได้จัดการอบรมเพิ่มเติมอีก 4 หลักสูตร ได้แก่
          - การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อผลิตยางรัดของและยางออกกำลังกายจากน้ำยางข้น จัดอบรมในวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จังหวัดจันทบุรี รับจำนวน 40 คน
          - การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง โดยการขึ้นรูปแบบอัดเบ้าพิมพ์และขึ้นรูปแบบฉีด จัดอบรมในวันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น รับจำนวน 40 คน
          - การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูปโดยวิธีจุ่ม เพื่อผลิตถุงมือยาง ถุงมือแม่บ้าน และลูกโป่ง จัดอบรมในวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2563 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา จำกัด จังหวัดชุมพร รับจำนวน 40 คน
          - การผลิตหมอนยางพารา และ หมอนรองคอ จัดอบรมในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น รับจำนวน 40 คน
          เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 มิถุนายน 2563 กยท. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ระหว่างอบรม ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-940-7391 ในวันและเวลาราชการ
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
หัวข้อ
Download
แบบฟอร์มการสมัคร
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์