การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. จรดปากกาลงนาม MOU ร่วมกับ สคช. และ มอ. ผนึกกำลังพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

วันที่ 14 ก.ค. 2563

          วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) การยางแห่งประเทศไทย กยท. ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สคช. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอ. ผนึกกำลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ” หวังเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการทำงานตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ณ ห้องราชไมตรี ชั้น 4 อาคาร 50 ปี สกย. การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ
 
         นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ว่า กยท. ร่วมกับ สคช. และ มอ. มีจุดประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา จำนวน 7 อาชีพ ที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราระดับครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา สามารถจัดการสวนยางพาราได้อย่างมีมาตรฐานและยกระดับการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากลอีกด้วย
 
        "การลงนาม MOU ครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอาชีพฯ ของผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ นำไปต่อยอดในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพฯ ด้านการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และการเพาะปลูกยางพารา”
 
         รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวย้ำว่า อย่างไรก็ตาม กยท. จะเข้ามามีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ในสังกัดของ กยท. ทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกันให้เป็นที่รู้จักในทุกภาคส่วน ตลอดจนช่วยสร้างการรับรู้และการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์