การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
เปิดงาน 5 ปี กึ่งทศวรรษ กยท. นวัตกรรมยาง สร้างความยั่งยืน

วันที่ 15 ก.ค. 2563

          วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงาน "๕ ปี กึ่งทศวรรษ กยท. นวัตกรรมยาง สร้างความยั่งยืน” หวังใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และความยั่งยืนให้กับวงการยางพาราไทย ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
          นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า จากเริ่มก่อตั้งจนถึงวันนี้ กยท. มีอายุครบกึ่งทศวรรษ ๕ ปีเต็ม นับว่ามีความสำคัญยิ่ง ที่ได้ทำหน้าที่องค์กรกลางดูแลบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านวิจัย ค้นคว้าทดลองและพัฒนายางพารา ให้เกิดนวัตกรรมทั้งด้านแนวคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้เกิดเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารารูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคม เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพารา และนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ นวัตกรรมยางพาราจึงนับเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศได้
          "ผมยังมุ่งหวังว่า ก้าวต่อไปนับจากนี้ กยท. จะเป็นศูนย์กลางในการรวมพลังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และพนักงาน กยท. ในการช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาวงการยางพาราไทยให้เกิดผลสำเร็จ เมื่อผู้ที่มีอาชีพในวงจรยางพารา 1.8 ล้านคนทั่วประเทศ ประสบความสำเร็จแล้วนั่นหมายถึง ความสำเร็จของประเทศไทยด้วย”
          นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปีนี้รูปแบบการจัดงานเป็นแบบ New Normal พิธีการเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีการเว้นระยะสำหรับผู้เข้าร่วมงาน โดยเปิดให้ร่วมแสดงความยินดีออนไลน์ และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน "เพื่อผู้ป่วยยากไร้” ของศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช และกิจกรรมเพื่อการกุศลอื่นๆ ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรม พิธีสงฆ์-ตักบาตร พิธีสักการะศาลพระภูมิ และพิธีสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี "บิดาแห่งยางพาราไทย” จากนั้น ได้มอบหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา RAOT FOR LIFE จำนวน 100 ตัว ให้หน่วยงานที่ขอรับสนับสนุน นำไปขยายผลฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) อย่างถูกวิธีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมกันนี้ ได้มอบโล่รางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณต่างๆ ของ กยท. ประจำปี 2563 ดังนี้ รางวัลยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม รางวัลการประกวดนวัตกรรม กยท. รางวัลสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น รางวัลตลาดยางพารา กยท. ดีเด่น และโล่ประกาศเกียรติคุณด้านนวัตกรรมยางพาราให้กับสถานศึกษา ที่ให้การสนับสนุนโครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมเปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม กยท. โดยทุกท่านสามารถรับชมได้ทางหน้า
เว็บไซต์ของ กยท.
 
ทีมประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์