การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท.- MTEC จับมือนำเทคโนโลยีพัฒนายางพาราต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่า

วันที่ 21 ก.ค. 2563

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ร่วมกับ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พร้อมคณะ ประชุมหารือกรอบแนวทางการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาคุณภาพผลผลิตต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านยางพารา โดยวางเป้าหมายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางพารา เพื่อสร้างแบรนด์ยางพาราไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาแนวทางและพัฒนาความร่วมมือด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ การสร้างเครือข่าย และต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ไปยังเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทย
 
ทีมประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์