การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. ย้ำชัด ชาวสวนยางออกจากเคหสถาน เพื่อกรีดยางได้ปกติ ยัน มาตรการคุมเข้มฯ ไม่กระทบการประกอบอาชีพ”

วันที่ 12 ก.ค. 2564

          การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำชัด ชาวสวนยางและผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับยางพาราได้รับการยกเว้นให้สามารถออกนอกเคหสถานเพื่อประกอบอาชีพ ในเวลาตั้งแต่ 3 ทุ่ม - ตี 4 ได้ เพียงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
          นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อโควิด - 19 ซึ่งทวีความรุนแรง เสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา จึงมีการกำหนดมาตรการต่างๆในพื้นที่ รวมถึงมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) ซึ่งอาจสร้างความกังวลใจให้ชาวสวนยางและผู้ที่ต้องออกจากบ้านไปประกอบอาชีพกรีดยางและขนส่งยางในช่วงเวลานั้น กยท. จึงขอย้ำว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27 ระบุว่า ผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จะได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอาชีพการทำสวนยางด้วย ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางจึงสามารถกรีดยาง รวมทั้งการขนส่งผลผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อส่งออกได้ตามปกติ เพียงแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าการประกาศมาตการคุมเข้มนี้จะไม่ส่งผลต่อการออกไปประกอบอาชีพยางพารา
          "ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับยางพาราปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ทางราชการกำหนด และรักษาสุขอนามัยของตนเองและครอบครัว เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด กยท. ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยถึงทุกท่าน เชื่อมั่นว่าเราทุกคนจะสามารถผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย
 
         ทีมประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์