การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปี 2564 ตั้งแต่ระดับปวช. - ป.เอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 สิงหาคม 2564

วันที่ 23 ก.ค. 2564

           กยท. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับ ปวช. - ปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านยางพาราหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านยางพารา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 สิงหาคม 2564
          การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย สถาบันวิจัยยาง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการขอรับทุนสนับสนุนทางการศึกษาประจำปี 2564 โดยเปิดให้ทุนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายางพารา หรือศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านยางพารา เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในทุกสาขาวิชาและทุกระดับ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับวงการยางพาราต่อไปในอนาคต
          สำหรับในปีนี้ กยท. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาในแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุนละไม่เกิน 120,000 บาท จำนวน 10 ทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุนละไม่เกิน 180,000 บาท จำนวน 20 ทุน ระดับปริญญาตรี ทุนละไม่เกิน 400,000 บาท จำนวน 20 ทุน ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 350,000 บาท จำนวน 4 ทุน และระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท-เอก ทุนละ ไม่เกิน 650,000 บาท จำนวน 2 ทุน
          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้ขอรับทุน หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ หน้าเว็บไซต์ กยท. ที่ www.raot.co.th และยื่นใบสมัครได้ที่อีเมล์ researchraot@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-809-9715 ในวันและเวลาราชการ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์