การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
กยท. เดินเครื่องกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่อง จัดบล็อกยางปูพื้นทำสนามเด็กเล่นแก่ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ จ.หนองคาย พร้อมสอนการปูบล็อกยางออนไลน์แก่พนักงานในพื้นที่

วันที่ 7 ก.ย. 2564

          ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เดินเครื่องกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จัดบล็อกยางปูพื้นสนามเด็กเล่นมอบให้แก่ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ จ.หนองคาย พร้อมปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอนปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยบล็อกยางแก่พนักงาน กยท. ในพื้นที่ผ่านทางระบบออนไลน์
          นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านยางพาราเพื่อช่วยเหลือสังคม กิจกรรมสนามเด็กเล่นจากยางพารา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยฝ่ายอุตสาหกรรมยาง ได้นำผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากยางธรรมชาติ สำหรับปูพื้นสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ ม.8 บ้านโปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ซึ่งสนามเด็กเล่นแห่งนี้มีขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร ใช้บล็อกยางที่ทำจากยางธรรมชาติจำนวนทั้งสิ้น 4,800 แผ่น ซึ่งการนำยางธรรมชาติหรือยางแห้ง มาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำบล็อกปูสนามเด็กเล่น จากสมบัติเด่นของยางธรรมชาติ คือมีความทนทานต่อการฉีกขาด มีความยืดหยุ่นสูงที่จะช่วยให้บล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางธรรมชาติสามารถรองรับแรงกระแทก ช่วยให้ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กได้
          สำหรับการผลิตบล็อกยางปูพื้นจากยางธรรมชาติดังกล่าว ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพพร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ให้สามารถผลิตบล็อกยางที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และสามารถรับจ้าง กยท. ผลิตบล็อกปูพื้นจากยางธรรมชาติที่มีคุณภาพ และนำไปปูพื้นสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญได้ ถือเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิตยางของกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร อีกทั้งยังนำผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตไปใช้ประโยชน์ได้จริง
          ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กล่าวอีกว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้พนักงานของฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด (กรุงเทพมหานคร) ไม่สามารถเดินทางไปในพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ จ.หนองคายได้ จึงประสานความร่วมมือไปยังศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง โดย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางหนองคาย นายเกษตร แนบสนิท ได้ให้ความร่วมมือช่วยดำเนินงานงานโครงการ CSR ของ กยท. เป็นอย่างดี และพร้อมเป็นตัวแทนส่งมอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ โดยนักวิจัยของ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. ได้ประสานงานในการตรวจรับบล็อกปูพื้นจากยางธรรมชาติ พร้อมให้คำแนะนำปูพื้นสนามเด็กเล่นผ่านระบบออนไลน์แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จึงเป็นการประยุกต์วิธีการทำงานของ กยท.สำหรับงาน CSR ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์