การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
"บิ๊กบอร์ด กยท. ลุยใต้ ติดตามการดำเนินงานสหกรณ์ชาวสวนยาง หลังรับงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางตามมาตรา 49(3)

วันที่ 15 ก.ย. 2564

              เมื่อเร็วๆ นี้ นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมติดตามการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางตามมาตรา 49(3) ไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยคณะผู้บริหาร กยท. ได้เยี่ยมชม สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสายแก้ว จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองวังช้าง จำกัด ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยในปีงบประมาณนี้สหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง มีผลการดำเนินการไปในทิศทางที่ดี ซึ่งงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางที่สหกรณ์ได้รับ ทำให้สามารถขยายกิจการและทำกิจกรรมได้มากขึ้น
              สำหรับผลการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ สหกรณ์กองทุนส่วนยางพ่วงพรมคร จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นและเป็นสหกรณ์ที่ผลิตแบริเออร์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของกรมทางหลวงด้วย ทั้งนี้ คณะผู้บริการของ กยท. ยังได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางภายในประเทศให้กับสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จำกัด ซึ่งจะทำถนนพาราซอยซีเมนต์ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นเส้นทางในการเดินทางมายังสหกรณ์ และให้ประชาชนทั่วไปได้สัญจรไปมา โดยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้
 
ทีมประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์