การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กนย. เคาะผ่านประกันรายได้ยาง เฟส 3 กยท. ชงต่อเสนอ ครม. อนุมัติ

วันที่ 21 ก.ย. 2564

          คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เห็นชอบในหลักการเตรียมเสนออนุมัติโครงการการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 3 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตรียมเสนอโครงการคณะรัฐมนตรี ใช้งบกว่า 10,000 ล้านบาท
          นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ระยะประกันรายได้ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 แบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีด ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยกำหนดราคาประกันรายได้ ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัมน้ำยางสด (DRC 100%)
57 บาท/กิโลกรัม ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,065,687,645.28 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา จำนวน 1,880,458 ราย
          นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการดำเนินโครงการประกันฯ ระยะที่ 2 สามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้ทั้งหมด 1,466,427 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 7,543,235,529 บาท ถือว่าประสบความสำเร็จ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ให้ได้เงินส่วนต่างของรายได้ที่ควรได้รับ ทำให้ชาวสวนยางมีรายได้สม่ำเสมออย่างทั่วถึง นับเป็นมาตรการทางอ้อม ที่นำมาใช้แทนการแทรกแซงราคายาง เพื่อลดการบิดเบือนกลไกตลาดในอนาคต
          ผู้ว่าการ กยท. ได้กล่าวถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ว่า กยท.ได้ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (ฉบับที่ 2) ซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. (บัตรชมพู) จำนวน 456,061 ราย พื้นที่สวนยาง 6,437,373 ไร่ ให้สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดไว้ ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางติดตามรายละเอียดของประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจ โดย กยท. จะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในภายหลัง
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์