การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. เปิดบ้านต้อนรับ Dr. Amir ประธาน IRCo คนล่าสุด เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 15 ต.ค. 2564

         เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 Dr. Amir ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 - สิงหาคม 2566) โดย Dr. Amir ได้กล่าวถึงแผนการดำเนินงานของ IRCo ในช่วงเวลาสองปีที่เขาดำรงตำแหน่ง มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งของทีมผ่านการสร้างศักยภาพ และการเปิดรับบรรทัดฐานของวัฒนธรรมการทำงานผ่านระบบดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการบริการของ ITRC (สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ) และ IRCoBoD/CSMO (คณะกรรมการบริหารบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด/คณะกรรมการกลยุทธ์การตลาด) โดยในเรื่องของการสร้างศักยภาพจะเน้นไปที่โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการสัมมนา และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระหว่าง IRCo ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตลอดจนโครงการความร่วมมือในระยะยาว เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการตลาด ซึ่งจะจัดให้มีกิจกรรมการประชุมเสมือนจริง จำนวน 4 ครั้ง ในปีงบประมาณนี้ นอกจากนั้น IRCo ขอให้ประเทศไทยให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการต่างๆ เช่น การสนับสนุนข้อมูลทางสถิติ ให้การสนับสนุนการเจรจากับรัฐบาลไทยในการหาข้อสรุปเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ Dr. Amir ได้เน้นย้ำว่า ITRC ต้องให้ความสำคัญกับราคายาง ผ่านมาตรการต่าง ๆ มากขึ้น
         นอกจากนี้ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้ย้ำให้ IRCo ผลักดันความร่วมมือด้านยางพาราในเวทีของอาเซียน โดยการจัดตั้ง Asian Rubber Cooperation (ARCo) เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างสมาชิกของอาเซียนต่อไป
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์