การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. จับมือ วงศ์บัณฑิตและท่าฉางรับเบอร์ ลงนาม MOU การค้ายางและการส่งมอบยางตามสัญญา ชูเป็น “สุราษฎร์โมเดล” เพื่อร่วมมือสร้างความน่าเชื่อถือในการทำการค้าระหว่างกัน

วันที่ 26 พ.ย. 2564

         เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และ บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ต้นแบบการทำธุรกิจการค้า เกิดการรักษาเสถียรภาพราคายางและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการกิจการยางในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจัดพิธีขึ้น ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
         ดร.กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์ รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ กล่าวว่า การลงนาม MOU เรื่องการค้ายางและการส่งมอบยางตามสัญญา ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย, บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และ บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด เกิดขึ้นจากความต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อขายยางทุกฝ่ายทั้งจากฝ่ายผู้ซื้อ และ ฝ่ายผู้ขายในการส่งมอบยางตามสัญญาที่ตกลงซื้อขายกันไว้ ทั้งนี้เป็นการป้องกันความเสียหาย จากส่วนต่างราคาตลาดหรือทำให้ไม่มียางพาราเพียงพอเพื่อผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือส่งยางพาราไปต่างประเทศ จึงนำมาสู่ความร่วมมือในครั้งนี้ โดยยกให้เป็น "สุราษฎร์โมเดล” ต้นแบบในการทำธุรกิจการค้าระหว่างกัน ที่มีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อการรักษาเสถียรภาพราคายาง สร้างเป็นรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
         สำหรับพิธีการลงนาม MOU ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์ รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย , นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และนายพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด โดย เป็นผู้ลงนามร่วมกัน โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสมาพันธ์ชาวสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีใน
ครั้งนี้ด้วย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์