การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
สตก.จ.ระยอง จัดประชุมผู้ซื้อผู้ขายยางพารา รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการพร้อมหารือแนวทางจัดการตลาดกลางไม้ยางพารา ขับเคลื่อนให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 2 ธ.ค. 2564

           เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเข้าประชุมผู้ซื้อผู้ขายของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง ร่วมกับผู้บริหาร พนักงานของการยางแห่งประเทศไทย สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการซื้อขายยางพารา เพื่อนำข้อมูลจากการประชุมที่ได้มาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของตลาด และสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง
 
          จากนั้น นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือวิธีดำเนินการตลาดกลางไม้ยางพารา ของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งกำหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติ วิธีการดำเนินงานของตลาดไม้ยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
 
ทีมประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์