การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
เริ่มจ่ายแล้ว 1.4 พันล้าน ประกันรายได้ยาง เฟส 3!!! พร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 9 ธ.ค. 2564

             วันนี้ (9 ธ.ค.64) Kick off เริ่มจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 3 ล็อตแรก เป็นเงินกว่า 1.4 พันล้านบาท โดยจ่ายให้ชาวสวนยาง รวม 1.8 ล้านราย พร้อมกันทั่วประเทศแล้ว
             นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วงเงินรวมงบประมาณเพื่อจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยาง ทั้ง 3 ชนิด ทั้งสิ้นประมาณ 10,065 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งจะได้รับการชดเชยส่วนต่างตามรูปแบบผลผลิตที่เกษตรกรขาย โดยกำหนดราคาประกันรายได้ 3 ชนิด ได้แก่ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี
ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม
ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 6 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 รายละไม่เกิน 25 ไร่ เริ่มจ่ายพร้อมกัน 2 งวด (ตุลาคมและพฤศจิกายน 2564) ในวันนี้ (9 ธ.ค.64) รวมเป็นเงินประมาณ 1,400 ล้านบาท หลังจากนั้นจะจ่ายเดือนละครั้งจนถึงเดือนเมษายน 2565 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับ กยท. สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ได้ที่ลิงค์ http://www.raot.co.th/gir/index/
                "โครงการประกันรายได้ฯ เป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาล เพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง โดยสาเหตุที่เร่งดำเนินการมาตรการดังกล่าวในช่วงนี้ และจ่ายเงินประกันรายได้พร้อมกัน 2 งวด เพื่อรองรับราคายางในช่วงปลายปีของทุกปีที่อาจปรับตัวลงบ้าง เนื่องจากโรงงานหลายแห่งชะลอการผลิต ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในขณะที่ผลผลิตน้ำยางสดยังออกมาต่อเนื่อง และมีอายุจัดเก็บค่อนข้างสั้น ต่างจากยางแผ่นดิบและยางก้อนถ้วยที่จะได้รับผลกระทบไม่มากนัก ทั้งนี้ กยท. ได้ดำเนินโครงการอื่นคู่ขนานเพื่อรองรับสถานการณ์ ได้แก่ โครงการชะลอการขายยาง ซึ่งเริ่มดำเนินการรับซื้อน้ำยางจากสถาบันเกษตรกรแล้วในพื้นที่ภาคใต้ สามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรชาวสวนยาง ไม่ต้องเร่งระบายผลผลิตยาง และสามารถเก็บผลผลิตยางไว้ขายในช่วงที่ราคายางสูงขึ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม” นายณกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์