กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

บริการ กยท. >> สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง

ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษามาตรา 49 (3) (5) (6)


วันที่ 25 ก.ค. 2560
ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 49 (3) (5) (6)
 
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683