กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กยท. ลุยกิจกรรม CSR นำยางพาราแปรรูปปูพื้นสนามเด็กเล่น หนุนใช้ยางในประเทศ


วันที่ 17 มิ.ย. 2562

           ระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย. 62 การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) โดยกองวิจัยอุตสาหกรรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา และสถาบันวิจัยยาง ได้ลงพื้นที่ปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยบล๊อกยาง ณ โรงเรียนวัดผาทั่ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ซึ่งสนามเด็กเล่นแห่งนี้มีขนาดพื้นที่ 150 ตร.ม. ใช้บล๊อกยางจำนวน 4,800 แผ่น ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม ตามแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กยท. ประจำปี 2562 ด้วยการนำยางพารามาแปรรูปเป็นบล๊อกยางใช้ปูพื้นสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียน โดยในปีนี้มี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านน้ำราบ จ.ตรัง และโรงเรียนวัดผาทั่ง จ.อุทัยธานี ทั้งนี้ กยท.หวังสร้างสุขภาพที่ดี แข็งแรงให้กับเยาวชนและคนในชุมชน ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นของเด็ก ๆ ควบคู่กับการใช้ยางพาราสร้างประโยชน์แก่ชุมชน และส่งเสริมการใช้ยางในประเทศอีกทางหนึ่ง
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย
มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม   ข่าว/ภาพ
t20190617103726_32188.jpg
t20190617103727_32189.jpg
t20190617103804_32190.jpg
t20190617103940_32191.jpg
t20190617103942_32192.jpg
t20190617103944_32193.jpg
t20190617103945_32194.jpg
t20190617103946_32195.jpg
t20190617104002_32196.jpg
t20190617104210_32197.jpg
t20190617104211_32198.jpg
t20190617104212_32199.jpg
t20190617104216_32200.jpg
t20190617104217_32201.jpg
t20190617104218_32202.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683