กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. เขตใต้ล่าง จัดตั้งโรงครัวชั่วคราว ทำอาหารแจกจ่ายพี่น้องชาวปัตตานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้


วันที่ 12 ม.ค. 2564

         การยางแห่งประเทศไทย กยท. จัดตั้งโรงครัวชั่วคราว เพื่อทำอาหารกล่องและอาหารแห้งนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งได้รับเงินร่วมบริจาคสนับสนุนจาก กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง กยท. เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หน่วยงานราชการ สมาคมน้ำยางข้นไทย เกษตรกรชาวสวนยาง และบุคคลทั่วไป โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ กยท.จ.ปัตตานี
          ในการนี้ นายสุรชัย บุญวรรณโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กยท. เขตภาคใต้ตอนล่าง ผอ.กยท.จ.ปัตตานี พนักงาน กยท. และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่นำอาหารกล่อง อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ไปแจกจ่าย ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 800 ชุด เขตอำเภอสายบุรี จำนวน 300 ชุด และเขตอำเภอโคกโพธิ์ อีกจำนวน 200 ชุด รวมเป็น 1,300 ชุด
           ทั้งนี้ ในพื้นที่เขตภาคใต้ตอนล่าง มีสวนยางที่ประสบภัยน้ำท่วมรวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมพื้นที่สวนยางที่ประสบภัยจำนวน 139,320 ไร่ และมีพื้นที่สวนยางที่คาดว่าจะเสียหายประมาณ 9,965 ไร่ อย่างไรก็ตาม กยท. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ทางบัญชีออมทรัพย์ กยท. เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ เลขที่บัญชี 058-0-37995-7 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2564 
         
t20210112142234_37896.jpg
t20210112142240_37897.jpg
t20210112142247_37898.jpg
t20210112142303_37899.jpg
t20210112142312_37900.jpg
t20210112142331_37901.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683