กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ติดต่อสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับ กยท. >> สถานที่ติดต่อ กยท.

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ


วันที่ 14 พ.ย. 2559

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
888 ม.1 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : raot2913@rubber.mail.go.th
888 ม.1 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 0-5500-9805
โทรสาร : 0-5500-9806
อีเมล์ : orfpis1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์ การยางแห่งประเทศไทยสาขาพิจิตร
52/42 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5671-3032
โทรสาร : 0-5671-2928
อีเมล์ : orfpet@rubber.mail.go.th
27/166-67 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0-5690-0316
โทรสาร : 0-5699-0317
อีเมล์ : orfpij@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุโขทัย
7/11-12 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0-5589-3232
โทรสาร : 0-5589-3226
อีเมล์ : orftak1@rubber.mail.go.th
18/11 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-6407
โทรสาร : 0-5561-6452
อีเมล์ : orfsuk@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขากำแพงเพชร การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
325/71-73 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0-5571-4690
โทรสาร : 0-5571-4691
อีเมล์ : orfkam@rubber.mail.go.th
2/8-9 ม.1  ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 0-5303-9225
โทรสาร : 0-5303-9226
อีเมล์ : orfcmi1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาแม่ฮ่องสอน การยางแห่งประเทศไทยสาขาลำพูน
20 ถ.ชำนาญสถิตย์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-3801
โทรสาร : 0-5361-2045
อีเมล์ : orfmah@rubber.mail.go.th
104/23 ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0-5309-3379
โทรสาร : 0-5309-3408
อีเมล์ : orflpu@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปาง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
399/3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำ ปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5421-8292
โทรสาร : 0-5421-7841
อีเมล์ : orflpa@rubber.mail.go.th
345 ม.8 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5444-5256
โทรสาร : 0-5444-5257
อีเมล์ : orfpay1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย การยางแห่งประเทศไทยสาขาเชียงของ
468/121-122 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5376-7670
โทรสาร : 0-5376-7671
อีเมล์ : orfcri1@rubber.mail.go.th
111/2 ม.16 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 0-5379-1004
โทรสาร : 0-5379-1005
อีเมล์ : orfckh@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์
182 ม.2 ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 0-5406-9605
โทรสาร :0-5406-9606
อีเมล์ : orfpra1@rubber.mail.go.th
127/11-12 ม.3 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ :0-5542-9481
โทรสาร : 0-5542-9482
อีเมล์ : orfuta@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองเชียงราย
642/17 ม.4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0-5471-1224
โทรสาร : 0-5471-1225
อีเมล์ : orfnan@rubber.mail.go.th
468/120 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5376-7640
โทรสาร : 0-5376-7641
อีเมล์ : orfcri@rubber.mail.go.th

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683