กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ติดต่อสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับ กยท. >> สถานที่ติดต่อ กยท.

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางและภาคตะวันออก


วันที่ 11 พ.ย. 2559

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางและภาคตะวันออก การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
237 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : raot2916@rubber.mail.go.th
237 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3861-1246
โทรสาร : 0-3861-1368
อีเมล์ : orfray1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองระยอง การยางแห่งประเทศไทยสาขาแกลง
237 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3861-1246
โทรสาร : 0-3861-1368
อีเมล์ : orfray1@rubber.mail.go.th
16/1 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3899-2285
โทรสาร : 0-3899-2286
อีเมล์ : orfgla@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด
27/2 ม.5 ถ.รักศักด์ิชมูล ต. ท่าช้าง อ. เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3931-1296
โทรสาร : 0-3932-2192
อีเมล์ : orfcha1@rubber.mail.go.th
42 ม.4 ถ.สายตราด-แหลมงอบ ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3959-3224
โทรสาร : 0-3959-3322
อีเมล์ : orftra1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา การยางแห่งประเทศไทยสาขาสระแก้ว
487/22-23 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3851-3602
โทรสาร : 0-3851-3603
อีเมล์ : orfccs1@rubber.mail.go.th
354/60-61 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 0-3760-9822
โทรสาร : 0-3760-9823
อีเมล์ : orfsrk@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี การยางแห่งประเทศไทยสาขานครสวรรค์
535-536 ม.3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้า ซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0-5657-1600
โทรสาร : 0-5651-3863
อีเมล์ : orfuti1@rubber.mail.go.th
888/32-33 ม.14 ถ.สายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5687-2064
โทรสาร : 0-5687-2065
อีเมล์ : rfnsa@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี  
58/11 ม.4 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0-3460-0231
โทรสาร : 0-3460-0232
อีเมล์ : orfkaj@rubber.mail.go.thValid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683